Výrobky s ukončenou životností – zpětný odběr

Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů nebo pneumatik.


SEZNAM SBĚRNÝCH MÍST

https://www.zpetnyodber.eu/sberna-sit/


PNEUMATIKY


AUTOMOBILOVÉ BATERIE nebo AKUMULÁTORY