Upravit stránku

NAPA TRUCKS spol. s r. o.

O P A T Ř E N Í   COVID-19

Vážení zákazníci,

upozorňujeme Vás na opatření přijatá v souvislosti s šířícím se onemocněním COVID-19.

Při pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách všech našich areálů
!!! vždy používejte roušku nebo respirátor !!!


Až do odvolání jsme uzavřeli mycí linky automobilů.
Ostatní naše služby, jako je prodej automobilů, servis automobilů, prodej náhradních dílů atd., jedou v nezměněném režimu.

Abychom mohli i nadále poskytovat vysoký standard služeb tak, jak jste zvyklí, žádáme Vás o dodržování následujících pokynů:
- mytí rukou před příchodem na všechna naše pracoviště
- odpusťme si pozdrav podáním ruky
- zákaz vstupu na servisní haly, vyjma doby nezbytně nutné pro přistavení a převzetí vozidla
- v případě řešení opravy vozidla komunikujte pouze na příjmu oprav
- tachograf přepněte do režimu OUT
- před předáním vozidla na servis dezinfikujte volant, volič převodovky, parkovací brzdu
- omezte svoji přítomnost v našich prostorech na dobu nezbytně nutnou


Při osobním kontaktu dbejte na minimální vzdálenost
od ostatních osob 1,5 metru.
Dbejte na osobní hygienu a dezinfekci rukou.

Děkujeme, že chráníte nejen nás, ale i sebe.