ÚČETNÍ Pardubice

Vašim úkolem bude:

• evidence a účtování vydaných faktur a opravných daňových dokladů
• evidence a upomínání nezaplacených pohledávek
• příprava platebních příkazů na úhradu opravných daňových dokladů
• zpracování vzájemných zápočtů
• zpracování a účtování ostatních účetních dokladů
• spolupráce při inventurách a roční účetní závěrce
• další úkoly dle požadavků vedoucího